اخبار برگزیده

تو

دلتنگم

دلتنگ حرفای خصوصی با تو

دلتنگم

دلتنگ اشتراک اینترانسی با تو

دلتنگم

دلتنگم که بگویم غلظت مهم نبود

چون رسیده بود به جهانش !

بی کاستی!

اینها همه بهانه است

دلتنگم

دلتنگ تو

پ ن : اشکهایم را مسخره نکن!

.........

گم شده ای در بخار

در فصلی شبیه بهار

نه!!! پاییز است

پاییز من بی قرار


تو

تو

تو

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها